Online siparişlerde tüm ürünlerde %15 indirim!

Sepetim
Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
Sipariş Detayları
  • Sepet Toplamı
    0,00
    İndirim
    0,00
  • Toplam
    0,00
Whatsapp Sipariş
Telefonla Sipariş
Online Sipariş

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYARINCA ÜYE AYDINLATMA METNİ

VİP PLUS TEMİZLİK HİZMETLERİ ŞİRKETİ(“Veri Sorumlusu” veya “Şirketimiz”) tarafından www.vipplustemizlik.cominternet sitesine üye olanların(“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. Bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinin işlenmesi hakkında tarafınızı aydınlatmak isteriz:

Veri Sorumlusu: VİP PLUS TEMİZLİK HİZMETLERİ

Adres :Aşık Veysel mahallesi beyaz kumru sokak no.7/a ATAŞEHİR / İSTANBUL

E-Mail : vipplustemizlik@gmail.com

Kep Adresi :vipplustemizlik@hs01.kep.tr

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında;

KVK Kanunu madde 4’te belirtilen ilkeler ve aynı yasanın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda kayıt altında tutacağını taahhüt eder. Şirketimiz üzerinden toplanan kişisel verileriniz kategorik şu şekilde sınıflandırılmıştır:

Kimlik : Ad-Soyad, TCKN, VKN, kullanıcı adı, unvan

Şirket Bilgileri:Şirket Adı veya Ünvanı, Yetkili Kişi Adı ve Soyadı, Kurumsal e-posta adresi, vergi dairesi ve numarası

İletişim :E-posta adresi, cep telefon numarası, adres (il/ilçe/mahalle/sokak/bina no.)

Müşteri İşlem:İşlem geçmişiniz, ETK izni, parola, iletişim (chat) kayıtları

Finans :Harcama Bilgisi/Hizmet Bedeli, vergi dairesi bilgileriniz

İşlem Güvenliği: Telefon işletim sistemi ve sürümü, telefon türü, telefon ID no, uygulama üzerindeki işlem kayıtları, şifre bilgileri, IP adresiniz,erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileri

B) ŞİRKETİMİZ ÜZERİNDEN TOPLANAN ÇEREZLER VE SUNULAN HİZMETLERİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Çerez, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza veya ağ sunucusuna depolanan ufak metinlerdir. Şirketimize ait internet sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki verilerin bir kısmı "Çerez" olarak saklanabilir. Bu çerezlerin kullanımını ile tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlanmaktadır.Aynı şekilde Şirketimizin web sitesini ziyaret ettiğinizdeçerezlerin kullanımı hakkında sizi bilgilendiren bir alt başlık görünür. “Tüm çerezleri kabul et” seçeneğine tıklarsanız web sitemizdeki tüm çerezleri kabul etmiş olursunuz. Ne var ki tüm çerezleri kabul etmek istemediğinizde kendi takdir yetkiniz ve kontrolünüz çerçevesinde çerez ayarlarını değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın “Çerez Ayarları” seçeneğine tıklayarak hangi çerez türlerini kabul ettiğinizi belirleyebilirsiniz. Çerezlere ilişkin rızanızı istediğiniz zaman geri alabilir ve çerez ayarlarını her zaman değiştirebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, amaçları ve yasal dayanakları hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamız ile Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

C) ÜYELİK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Şirketimizin web sitesi veya akıllı telefon veya cihazlarınız üzerinden yüklemiş olduğunuz mobil uygulamamız üzerinden işlenen kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerimizi yerine getirmek, faturalandırma süreçlerini yürütmek ve bu kapsamda finans/muhasebe süreçlerini yürütmek, hizmet satış süreçlerini yürütmek, üyelik sözleşmesi kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,pazarlama/analiz çalışmalarımızı yürütmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, sistem ve teknik altyapı güvenliğini sağlamak, reklam, promosyon ve kampanya süreçlerinin yürütmek, sistemsel raporlama süreçlerini yürütmek, talep/şikayetlerin takip edebilmek,yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi veya resmi bir makamın emrinin yerine getirmek, denetim/etik faaliyetlerini yürütmek,mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasıamaçları doğrultusunda işlenmektedir.

D) KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen amaçlar ile, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz finans/muhasebe vb. süreçlerinin yürütülmesi için iş ortaklarımız ve ana hissedarlarımıza, bir hizmet satın almanız halinde hizmet veren kişi veya kurumlara, siz üyelerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi hususunda kanunla yetkilendirilmiş entegratör ileti yönetim şirketi ile İleti Yönetim Sistemine (IYS), hosting ve bulut depolama hizmeti aldığımız sunucuları tamamen yurt dışında bulunan Amazon Web Services Inc. adlı bilişim şirketine, Vergi Dairesi’ne,Gelir İdaresi Başkanlığı’na, çalıştığımız mali müşavirlik şirketi ile avukatlarımıza, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılmaktadır Ayrıca,ad-soyad ve iletişim bilgileri ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği içinde olduğumuz lisanslı ödeme kuruluşuyla paylaşılacaktır.

E) KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, internet sitemiz üzerinden elektronik yollar ile toplanmaktadır.

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarakkişisel verileriniz; mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası,ilgili kanunlar nezdindeki hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati ile açık rızanızın alınması hukuki sebepleri uyarınca Şirketimiz tarafından kanunda öngörülen süreler uyarınca saklanabilir, muhafaza edilebilir ve aktarılabilir.

F) TİCARİ ELEKTRONIK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Şirketimiz tarafından işletilen internet sitesine veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir, güncelleyebilirsiniz veya tarafınıza gönderilen e-posta iletilerinin altında e-posta üyeliğinden çık seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan lütfen emin olunuz.

G) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarakwww.vipplustemizlik.comweb adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak /İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veyavipplustemizlik@hs01.kep.truzantılı kep adresimize; kep adresinizin mevcut olmaması halinde kvkk@vipplustemizlikadresine ve sistemimizde daha önce kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.